Algemene voorwaarden 

 

Het betreden van bewegingsstudio het Reevens is geheel op eigen risico. 
De Bewegingsstudio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele opgelopen blessures/ kwetsuren. 

Het gebruik van machines, attributen etc geschied geheel op eigen risico.

Bij aankoop van een abonnement is het niet mogelijk, wanneer er eerder wordt gestopt, het restant te restitueren.

Abonnementen zijn persoonsgebonden en kunnen niet overgedragen worden aan andere personen.